ABOUT NIN

สวัสดีครับ นิลนะครับ ปัจจุบันนิลเป็น Software Engineer และเป็นตากล้องรับถ่ายรูปอยู่ด้วยครับ นิลมีความสนใจเรื่องของการเขียนโปรแกรม การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น และการถ่ายภาพครับ เป็นคนชอบลองของใหม่ ๆ และหาทำและหาความชิบหายให้กับตัวเองอยู่ตลอดครับ 55555 Blog นี้ก็เป็นเหมือนการเขียน เส้นทางการเรียนรู้ของนิลกับการแชร์ความรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่่องของ Coding หรือประสบการณ์ทำงานต่าง ๆ ครับ หวังว่า Blog นี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุก ๆ คนที่เข้ามาอ่านครับ

placeholder image

ติดต่อนิลได้ที่: